Oferujemy prowadzenie i organizację przetargów na roboty budowlane lub też wybór głównego projektanta inwestycji.

Przetargi

Oferujemy doradztwo w zakresie konstruowania umów o roboty budowlane.
W tym zakresie zwracamy szczególną uwagę na techniczną stronę umowy, zapisy dotyczące rozliczeń oraz solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy względem podwykonawców.

Doradztwo w zakresie umów

Oferujemy Państwu wsparcie
w pozyskiwaniu funduszy na realizację inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich.

Finanse

Oferujemy doradztwo w zakresie rozwiązań proekologicznych oraz wsparcie przy uzyskiwaniu funduszy na te rozwiązania. Wspieramy inwestorów w procesach certyfikacji obiektów budowlanych.

Ekologia

Oferujemy Państwu wykonanie przewidzianych prawem budowlanym obowiązkowych przeglądów stanu technicznego budynków.

Przeglądy budowlane

Oferujemy Państwu wykonanie ekspertyz budowlanych oraz doradztwa technicznego związanego z budownictwem.

Ekspertyzy budowlane

Możliwości, Kreatywność, Realizacja – Budownictwo to nasza pasja

MKR Engineering

Przedstawiamy Państwu listę świadczonych przez nas usług:

Lista usług

Świadczymy usługi z zakresu zarządzania projektem. Możemy kompleksowo przygotować i poprowadzić Państwa  inwestycję, jak i też świadczyć usługi
w odpowiednio do Państwa potrzeb
i wymagań uzgodnionych pakietach.

Projekt management

Podejmujemy się sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu prawa budowlanego we wszystkich branżach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Oferujemy inwestorom i developerom kontrolę kosztów realizowanych inwestycji oraz nadzór finansowy nad generalnym wykonawcą. Opracowujemy wstępne kalkulacje budżetowe, wyceny na potrzeby przetargu oraz końcowe rozliczenia budowy.

Jeżeli interesuje Państwa więcej informacji na temat naszych usług lub też jesteście Państwo zainteresowani współpracą, to prosimy o kontakt pod numer telefonu +48 500 699 509 lub też na email: info@mkrengineering.pl

Kontrola kosztów

Kontrolujemy przebieg procesu inwestycyjnego na potrzeby instytucji finansujących, takich jak banki czy fundusze inwestycyjne.

Bank monitoring